Power BI Veri Türleri Düzenlemesi

Power BI Dev 12.11.2021

Power BI Desktop ve Veri Çözümleme İfadeleri (DAX - Data Analytic EXpressions) tarafından desteklenen veri türleri çok çeşitli yapı ve formatlarda olabilir.

Power BI Desktop'a raporlarımızı oluşturmak adına verilerimizi yüklediğinizde, uygulama; kaynak sütunun veri türünün depolama verimliliğini, hesaplamaları ve veri görselleştirme işlemlerini daha iyi destekleyecek bir veri türüne dönüştürmeye çalışmaktadır.

Örneğin; Excel üzerinden içeri aktardığınız bir değer sütununda hiç kesirli değer yoksa Power BI Desktop; veri sütununun tamamını Tam Sayı formatında (Integer - Whole Number) veri türüne dönüştürür. Bu veri türü, tam sayıların depolanması için daha iyi (en iyi) bir seçenektir.Bazı DAX işlevleri için özel veri türü gereksinimleri bulunduğundan bu dönüştürme işlemleri önemli bir kavram olarak ifade edilmektedir.

DAX; çoğu durumda veri türlerini sizin için örtük olarak dönüştürürken bazı durumlarda bu işlemi gerçekleştirememektedir.
Örneğin; bir DAX işlevi için Tarih veri türü (Date - DateTime) gerekli olduğunda sütununuzun veri türü Metin ise DAX işlevi düzgün çalışmaz.
Bu nedenle, sütunlar için doğru veri türlerinin belirlenmesi hem önemli hem de faydalı bir işlemdir.

Power BI'da Bir Sütunun Veri Türünü Belirleme

Power BI Desktop'ta bir sütunun veri türünü Sorgu Düzenleyicisi'nde, Veri Görünümü'nde veya Rapor Görünümü'nde belirleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

NOT: Her formattaki düzenleme ilgili sütunun veri türünü kalıcı olarak değiştirecektir.
Yalnızca ikinci bir işlem ile ilgili veri türü değiştirilebilir.

Sorgu Düzenleyicisi Görünüm Üzerinde Veri Düzenlenmesi

Sorgu Düzenleyicisi üzerinden veri düzenlemesi işlemlerini gerçekleştirmek için, düzenleme işlemi gerçekleşecek sütunun bulunduğu ilgili tablo üzerinde sağ tıklayarak Sorgu Düzenle (Edit Query) seçeneği ile;

ilgili sorgu düzenleme alanına geçebilirsiniz.

Sorgu Düzenleme alanı üzerinde yer alan Veri Tipi (Data Type) düzenleme alanından seçmiş olduğunuz veri tipi düzenlenecek olan sütunun veri tipini değiştirebilirsiniz.

Veri Görünümü Üzerinde Veri Düzenlenmesi

Veri Görünüm Düzenleyicisi üzerinden veri düzenlemesi işlemleri gerçekleştirmek için, düzenleme işlemi gerçekleşecek sütunun bulunduğu ilgili tabloyu tıklayarak Özellikler (Properties) seçeneği ile;

veri tipi düzenlenecek olan sütunun veri tipini değiştirebilirsiniz. 

Rapor Görünümü Üzerinde Veri Düzenlenmesi

Rapor Görünüm Düzenleyicisi üzerinden veri düzenlemesi işlemleri gerçekleştirmek için ,düzenleme işlemi gerçekleşecek sütunun bulunduğu ilgili tabloyu tıklayarak Sütun Araçları (Column Tools) seçeneği ile;

veri tipi düzenlenecek olan sütunun veri tipini değiştirebilirsiniz.