Rapor Çözümleri

Depo Sayım Kayıp-Kaçak Raporu

Depo Sayım Kayıp-Kaçak Raporu; bir işletmenin depolarında bulunan stokların fiziksel sayımının yapıldığı ve kayıp veya kaçakların belirlendiği bir rapordur.

Ödeme Planı Raporu

Ödeme Planı Raporu; bir işletmenin belirli bir dönemdeki ödeme planını gösteren bir rapordur.

Bütçe Raporu

Bütçe Raporu; bir işletmenin belirli bir dönemdeki planlanan gelir ve giderlerini, gerçekleşen gelir ve giderlerini, farkları ve nedenlerini gösteren bir rapordur.

Masraf Raporu

Masraf Raporu; bir çalışanın işle ilgili masraflarını belgeleyerek, işverene sunmak için hazırladığı bir rapordur.

Nakit Akışı Raporu

Nakit Akışı Raporu; bir işletmenin belirli bir dönemdeki nakit girişlerini ve nakit çıkışlarını gösteren bir rapordur.

Stok ve Stok Yaşlanma Durumu Raporu

Stok ve Stok Yaşlanma Durumu Raporu; bir işletmenin sahip olduğu stokların miktarını ve yaşlanma durumunu gösteren bir rapordur.

Nakit Durumu Raporu

Nakit Durumu Raporu; bir işletmenin nakit akışını, nakit varlıklarını, borçlarını ve yükümlülüklerini gösteren bir rapordur.

Riskli ve Yasal Takipli Cariler Raporu

Riskli ve Yasal Takipli Cariler Raporu; bir işletmenin cari hesaplarında riskli durumlar veya yasal takip gerektiren durumlar olan müşterilerinin listesini gösteren bir rapordur.

Stok Depo Doluluk Durum Raporu

Stok Depo Doluluk Durum Raporu; bir işletmenin sahip olduğu stokların depo alanıyla karşılaştırmasını yaparak, depodaki stokların doluluk oranını ve boş kapasitesini gösteren bir rapordur.

Cari Borç-Alacak Raporu

Cari Borç-Alacak Raporu; bir işletmenin müşterileri veya tedarikçileri ile olan finansal ilişkilerini ve borç-alacak durumunu gösteren bir rapordur.