Power BI Mobil Çözümleri

Power BI Cons 22.10.2021

Power BI Desktop üzerinde oluşturmuş olduğunuz bir raporun/raporların telefona özgü bir sürümünü oluşturarak, telefonlar üzerindeki mobil kullanım deneyimi kullanıcılarınız için daha iyi bir seviyede olmasını sağlayabilirsiniz.

Power BI Desktop üzerinde telefona özgü;

  • Mobil öğe ölçeklendirme,
  • Mobil yerleşik alan düzeni,
  • Mobil ek ifadelendirme,
  • Mobil tema ve öğe görsel tasarım düzeni 

vb. ek tasarımsal düzenlemeleri gerçekleştirebilirsiniz.

NOT: Power BI raporu üzerinde gerçekleştirmiş olduğunuz rapor geneli filtrelemeler mobil kullanım üzerinde görüntülenebilmektedir.

Power BI raporları Mobil Görünüm düzenlemeleri için iki farklı yöntem üzerinden ilgili işlemler gerçekleştirilebilir.

  • Power BI Desktop Mobil Görünüm Düzenlemesi 
  • Power BI Portal Center Mobil Görünüm Düzenlemesi

Power BI Desktop Mobil Görünüm Düzenlemesi

Power BI Desktop uygulaması üzerinden oluşturmuş olduğunuz raporlara yönelik mobil görünüm düzenlemesi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Bunun için;

1-İlgili düzenleme gerçekleştirmek istediğiniz raporu Power BI Desktop uygulaması üzerinde çalıştırınız/açınız.

Power BI Desktop uygulamanız ilgili yerel dizininiz üzerinde yüklü durumda değil ise;
https://www.manage.com.tr/power-bi-kurulum/power-bi-desktop-kurulumu.html
linki üzerinden ilgili kurulum yönergelerini takip ederek uygulamayı yükleyebilirsiniz.

2-Power BI Desktop uygulaması üzerinde çalıştırmış olduğunuz raprun View (Görünüm) alanı üzerinden Mobile Layout (Mobil Düzen) düzenleme alanına geçiniz.

3-Geçmiş olduğunuz mobil düzenleme alanında sisiz Mobil Görünüm Tasarım Alanı/Tuvali ve Page Visuals (Sayfa Görselleri) karşılayacaktır, ilgili rasarım planınıza göre düzenlemeleri gerçekleştiriniz.

EK: Rapor tasarımı gerçekleştirirken kullanım kolaylığı sağlayan Gridlines (Kılavuz Çizgileri), Snap to Grid (Izgara Hizalama), Lock Objects (Nesneleri Kilitleme) çözümlerinden faydalanmanız rapor tasarımı konusunda ek kolaylıklar sağlayacaktır.

4-İlgili rapora yönelik mobil tasarımsal düzenlerinizi tekrardan gözden geçiriniz.

5-Düzenlemesi tamamlanmış olan raporunuzu Power BI Portal üzerinde yayınlayınız.

6-Power BI Mobil uygulamanız üzerinden ilgili raporu görüntüleyiniz.

Power BI Portal Center Mobil Görünüm Düzenlemesi

Power BI Portal/Center üzerinden oluşturmuş olduğunuz raporlara yönelik mobil görünüm düzenlemesi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Bunun için;

1-İlgili düzenleme gerçekleştirmek istediğiniz raporu Power BI Portal üzerinde çalıştırınız/açınız.

2-Açmış olduğunuz rapor üzerinde yer alan rapor çözümlerindeki Edit (Düzenle) seçeneğini seçerek,

Mobil Düzen rapor düzenleme alanına geçiniz.

3-Mobil görünümünü düzenlemek istediğiniz rapora yönelik belirlemiş olduğunuz tasarımı oluşturunuz. 

4-İlgili rapora yönelik mobil tasarımsal düzenlerinizi tekrardan gözden geçiriniz.

5-Düzenlemesi tamamlanmış olan raporunuzu Power BI Portal üzerinde yayınlayınız.

6-Power BI Mobil uygulamanız üzerinden ilgili raporu görüntüleyiniz.