Rapor İfadeleri

Vade nedir?

Vade; bir borcun, kredinin veya yatırımın ödeneceği veya sona ereceği tarih veya süreyi ifade eder.

Tediye nedir?

Tediye; bir borcun ödenmesi veya bir ödemenin gerçekleştirilmesi anlamına gelir.

Tahsilat nedir?

Tahsilat; bir kişi veya kurumun alacaklarını toplama işlemidir.

Stok Devir Hızı nedir?

Stok Devir Hızı; bir işletmenin bir yıl içinde satışlarının ne kadar hızlı gerçekleştiğini ifade eder.

Stok Yaşlanma nedir?

Stok yaşlanma, bir işletmenin depolarında tuttuğu mal veya hizmetlerin ne kadar zamandır orada olduğunu ifade eder.

Cari Valor nedir?

Cari valor, bir işletmenin müşterileri veya tedarikçileriyle olan cari hesaplarının toplam değerini ifade eder.