Microsoft Power BI Fortune 500

Power BI Dev 15.09.2021

Merkezi New Jersey'de bulunan bir Fortune 500 ilaç şirketi, finansal gelişim ve ürün planlaması için Power BI ve Visual BI'ın ValQ raporlama yeteneklerini kullandı.

Şirket ve sunum yapan kişi anonim kalmayı talep etmiş olsa da, iş dünyası üzerinde önemli bir niteliğe sahip bu sunum Microsoft ekibi tarafından yayınlanmadan geçilemedi.

Bu şirketin veri takibi, süreç planlaması ve Power BI ile sonuç odaklı yaratabildikleri anahtar göstergeler; geçmiş hata kontrolleri yerine geleceğe hazırlamak ve geleceğe odaklanmak için verilerinizin potansiyelini ele alma konusunda inanılmaz bir hikaye olarak aktarıldı.

ABD merkezli Fortune 500 ilaç şirketi (İlgili şirket); birden fazla veri kaynağı (Excel, Dosya, SAP ve Bulut Tabanlı Sistemler) arasında ayrık bir araç seti ile sıralamayı içeren parçalanmış verilerle ilgili karşılaştığı zorlukları ve yol haritasını açıklamaktadır.

En önemli nokta ise ilgili şirket bariz bir şekilde; Sorunları çözmek için iş zekası ve raporlama (Power BI) görüşü üzerinde dururken, kurumsal gelişimin adımlarını ve evrimini bu doğrultuda aktarmaktadır.

Şirket; içindeki tedarik zinciri yönetimi, maliyet etkenleri takibini ve diğer performans ölçütlerini anlamak için talep/teslimat döngüsünün uçtan uca çok daha derin analiz sağlamanın etkin bir yolunu aramaktaydı.

Bu çözüm; ekonomiyi ve dolayısıyla finansal sonuçlarında rapor edilen finansları faaliyetlerin yönlendirildiği Power BI Analiz ve İçgörü sistemi ile gerçekleşecekti.

Sözü fazla uzatmadan ilgili firma ve süreç gelişimi ile sizleri baş başa bırakalım...