ETA

ERP Sistemi: ETA ERP

ERP Sistemi Hizmet Sağlayıcısı: https://www.eta.com.tr/

Power BI* raporlama hizmeti; ETA ERP** sistemine entegre edilerek, erp içerisindeki kullanılan modüller üzerinden raporlama olanağı sağlamaktadır.

Bu hizmette mevcut ERP sistemi üzerinde problem teşkil edecek herhangi bir yoğunluk, yük ya da işlem aksaması gerçekleşmemektedir.

*Power BI; Microsoft tarafından geliştirilen bir veri görselleştirme ve raporlama aracıdır.
**ERP (Enterprise Resource Planning); işletmelerin tüm iş süreçlerini yönetebildiği bir yazılım sistemidir.

ERP entegrasyonu; Power BI ile ERP sistemi arasındaki veri entegrasyonunu sağlar.
Bu sayede, Power BI kullanıcıları ERP sistemi verilerine erişebilir ve bu verileri görselleştirerek raporlar oluşturabilirler.
Bu, işletmelerin veri analitiklerine daha hızlı ve etkili bir şekilde erişebilmelerini sağlar.

  • Finansal Raporlar: Gelir, gider, kar/zarar, nakit akışı gibi finansal verileri içeren raporlar,
  • Üretim Raporları: Üretim hattındaki performans, üretim hattındaki aktivite, üretim hattındaki arıza vb. verileri içeren raporlar,
  • Tedarik Zinciri Raporları: Tedarik zincirindeki performans, tedarikçi performansı, sipariş durumu vb. verileri içeren raporları,
  • Müşteri Raporları: Müşteri portföyü, müşteri satışları, müşteri memnuniyeti vb. verileri içeren raporlar,
  • Satış Raporları: Satış hacmi, satış kanalları, satış performansı vb. verileri içeren raporlar

bunlardan sadece birkaçı olarak örnek verilebilir.

Çözümlerimiz için

Süreç Analiz ve Takibi, Süreç Geliştirme ve Raporlama faaliyetlerimiz için ihtiyacınız olan teknolojik çözümü belirleyip, dijital dönüşüm yolculuğunuzda size ek çözümlerle destek olalım.