Power BI Üzerinde Parametre Kullanimi

Power BI Cons 06.08.2021

Rapor oluşturucuları/geliştiricileri Power BI raporlarına Power BI Desktop’ta sorgu parametreleri ekleme imkanına sahiptirler.

Parametreler; raporların bölümlerini bir veya birden çok parametre değerine bağımlı hale getirmeye olanak sağlar. (Dinamik olmalarını sağlar.)

Örneğin; rapor oluşturucusu verileri tek bir ülke/bölge ile kısıtlayan bir parametre veya tarih, saat ve metin gibi alanlara kabul edilebilir biçimler tanımlayan bir parametre oluşturabilir.

Örneğin;

Power BI Hizmetinde Parametreleri Gözden Geçirmek ve Düzenlemek

Parametreleri doğrudan rapor oluşturucuları Power BI Desktop üzerinden belirlemektedir.

Bu; raporu Power BI hizmetinde yayımladığınızda parametre ayarları ve seçimleri de birlikte kullanılabilir halde gelir.

Bazı parametre ayarlarını Power BI Web Portal hizmetinde gözden geçirebilir ve düzenleyebilirsiniz; bunlar kullanılabilir verileri kısıtlayan parametreler değil, kabul edilebilir değerleri tanımlayan ve açıklayan parametreler olarak ifade edilmektedir.

1-Power BI hizmetinde, dişli simgesini seçerek Ayarlar‘ı açın.

2-Veri Kümeleri‘nin sekmesini seçin ve listede bir veri kümesini vurgulayın.

3.Parametreler‘i genişletin.

Seçilen veri kümesinin parametresi yoksa, Sorgu parametreleri hakkında daha fazla bilgi edinin bağlantısını içeren bir ileti görürsünüz.

Ancak veri kümesinin parametreleri varsa, Parametreler başlığının genişletilmesi söz konusu parametreleri gösterir.

Son olarak parametre ayarlarını gözden geçirin ve gereken değişiklikleri yapın.

Soluk gösterilen alanlar düzenlemeye kapalı olarak nitelendirilmektedir.