logo
tr
en

Power BI Desktop Üzerinde SAP Warehouse Çözümlemeleri

microsoft-power-bi-sap-bussiness-warehouse-1100x619

Power BI Desktop Üzerinde SAP Warehouse Çözümlemeleri

Power BI Desktop ile SAP Business Warehouse (BW) verilerine erişebilirsiniz.
Power BI Desktop’ın Haziran 2018 sürümünden itibaren, SAP BW bağlayıcısını performans ve özellikler bakımından önemli iyileştirmeler içeren bir uygulama ile birlikte kullanabilirsiniz.
SAP BW bağlayıcısının bu güncelleştirilmiş sürümü Microsoft tarafından geliştirilmiştir ve App 2.0 olarak adlandırılır. SAP BW Bağlayıcısı’nın 1.0 sürümünü (v1) veya App 2.0 SAP Bağlayıcısı’nı seçebilirsiniz.
Aşağıdaki bölümlerde, her bir sürümün yüklenmesi sırayla açıklanmaktadır.Power BI Desktop’tan SAP BW’ye bağlanırken bağlayıcılardan dilediğiniz birini seçebilirsiniz.
Mümkün olduğu müddetçe App 2.0 SAP Bağlayıcısı’nı seçmeniz önerilir.

SAP BW Bağlayıcısı’nın App 1.0 Sürümünü Yükleme

Mümkün olduğunda App 2.0 SAP Bağlayıcısı’nın kullanılması önerilir
Bu bölümde, aşağıdaki yükleme adımları uygulanarak gerçekleştirebileceğiniz SAP BW Bağlayıcısı’nın 1.0 sürümünü yükleme işlemi açıklanmaktadır:

1-Yerel makinenize SAP Net Weaver kitaplığını yükleyin. SAP Netweaver kitaplığını SAP yöneticinizden veya doğrudan SAP Software Download Center sayfasından edinebilirsiniz. SAP Software Download Center sayfasının yapısı sıklıkla değiştiğinden sitede gezinmeyle ilgili ayrıntılı bilgi veremiyoruz.
SAP NetWeaver kitaplığı genelde SAP Client Tools yüklemesine de dahil edilir.Son sürümü bulmak için SAP Note #1025361 terimini de aratabilirsiniz.
SAP Netweaver kitaplığı mimarisinin (32 bit veya 64 bit) Power BI Desktop yüklemenizle aynı olduğundan emin olduktan sonra SAP NetWeaver RFC SDK içindeki tüm dosyaları SAP Note talimatlarına uygun şekilde yükleyin.

2Veri Al iletişim kutusunun Veritabanı kategorisinde SAP Business Warehouse App Sunucusu ve SAP Business Warehouse İleti Sunucusu için bir giriş bulunur.

microsoft-power-bi-sap-bussiness-warehouse-connect-1

SAP BW Bağlayıcısı’nın App 2.0 Sürümünü Yükleme

SAP Bağlayıcısı App 2.0, SAP .NET Bağlayıcısı 3.0 gerektirir.
Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak SAP .NET Bağlayıcısı 3.0’ı SAP’nin web sitesinden indirebilirsiniz:

SAP .NET Bağlayıcısı 3.0-4.0

İndirme bağlantısına erişmek için geçerli bir S kullanıcı gerekir. Müşterilerin SAP .NET Bağlayıcısı 3.0’ı edinmek için SAP Basis ekibi ile iletişim kurması önerilir.
Bağlayıcının 32 bit ve 64 bit sürümleri mevcuttur ve kullanıcılar Power BI Desktop yüklemeleri ile eşleşen sürümü seçmelidir.
1-Windows 32 bit (x86) için Microsoft .NET 3.0.20.0 SAP Bağlayıcısı zip dosyası (6,896 KB), 16 Ocak 2018
2-Windows 64 bit (x64) için Microsoft .NET 3.0.20.0 SAP Bağlayıcısı zip dosyası (7,180 KB), 16 Ocak 2018
3-Windows 64 bit (x64) için Microsoft .NET 3.0.20.0 SAP Bağlayıcısı zip dosyası (7,180 KB), 16 Ocak 2018

Yükleme sırasında, isteğe bağlı kurulum adımları penceresinde aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bütünleştirilmiş kodları GAC’ye yükle seçeneğini işaretlediğinizden emin olun.

microsoft-power-bi-sap-bussiness-warehouse-connect-gac

NOT: SAP BW birinci sürümünün uygulaması için Netweaver DLL’leri gerekiyordu. SAP Bağlayıcısı App 2.0 kullanıyorsanız ve birinci sürümü kullanmıyorsanız, Netweaver DLL’leri gerekli değildir.

Sürüm 1.0 SAP BW Bağlayıcısı’nın Özellikleri ve Kullanımı

Power BI Desktop’taki sürüm 1.0 SAP BW Bağlayıcısı, SAP Business Warehouse Sunucusu küplerinden verileri içeri aktarmanıza veya Direct Query’yi kullanmanıza olanak tanır.
Bağlantıyı kurmak için bir Sunucu, Sistem Numarası ve İstemci Kimliği belirtmeniz gerekir.

microsoft-power-bi-sap-bussiness-warehouse-connect-info

Ayrıca belirtebileceğiniz iki ek Gelişmiş seçenek de vardır:
Dil Kodu ve belirtilen sunucuda çalıştırılacak özel MDX deyimi.

microsoft-power-bi-sap-bussiness-warehouse-connect-info-login-1

Herhangi bir MDX deyimi belirtilmezse Gezgin penceresi açılır ve burada sunucudaki kullanılabilir küplerin listesinin yanı sıra kullanılabilir küplerden boyutlar ve ölçüler dahil olmak üzere detaya gitme ve öğe belirleme seçenekleri görüntülenir.
Power BI, BW Open Analysis Interface OLAP BAPI‘leri tarafından gösterilen sorguları ve küpleri gösterir.
Sunucudan bir veya daha fazla öğe seçtiğinizde yaptığınız seçime bağlı olarak çıkış tablosu önizlemesi oluşturulur.

microsoft-power-bi-sap-bussiness-warehouse-table-preview-1

Gezgin penceresinde ayrıca aşağıdakileri yapmanızı sağlayan birkaç Görüntüleme Seçeneği de bulunur:

1- Yalnızca Seçilen Öğeler veya Tüm Öğeler (varsayılan görünüm) arasında seçim yapma:
Bu seçenek,seçilen son öğe kümesini doğrulama açısından yararlıdır. Bu görünüme alternatif olarak Önizleme alanında
Sütun Adları’nı seçerek de ulaşabilirsiniz.

2- Veri Önizlemelerini Etkinleştir (varsayılan davranış):
Veri önizlemelerinin bu iletişim kutusunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini de denetleyebilirsiniz.
Veri önizlemelerini devre dışı bıraktığınızda,önizleme için veri isteği gönderilmediğinden sunucu çağrısı sayısı da azalır.

3-Teknik Adlar: SAP BW, bir küp içindeki nesneler için teknik adlar kavramının kullanılmasını destekler. Teknik adlar, küp sahibinin küp içindeki nesnelerin yalnızca fiziksel adlarını değil, küp nesnelerinin kolay adlarını da görüntülemesini sağlar.

microsoft-power-bi-sap-bussiness-warehouse-table-preview-struct-1

Gezgin‘de gerekli tüm nesneleri seçtikten sonra Gezgin penceresinin en altında bulunan aşağıdaki düğmelerden birini seçerek bir sonraki adımı belirleyebilirsiniz:

1- Yükle‘yi seçtiğinizde satır kümesinin tamamı çıkış tablosunu oluşturmak üzere Power BI Desktop veri modeline yüklenir. Ardından açılan Rapor görünümünde verileri görselleştirmeye başlayabilir ya da Veri veya
İlişkiler görünümlerini kullanarak ek değişiklikler yapabilirsiniz.

2- Düzenle‘yi seçtiğinizde açılan Sorgu Düzenleyicisi’nde satır kümesinin tamamı Power BI Desktop veri modeline alınmadan önce ek veri dönüştürme ve filtreleme adımları uygulayabilirsiniz.

SAP BW küplerindeki verileri içeri aktarmanın yanı sıra Power BI Desktop’a birçok farklı veri kaynağından da veri aktararak bunları tek bir raporda birleştirebileceğinizi unutmayın. Bu sayede SAP BW verilerine ek olarak çok çeşitli raporlama ve analiz senaryoları oluşturabilirsiniz.

Sürüm 2.0 SAP BW Bağlayıcısı’nın Özellikleri ve Kullanımı

SAP BW Bağlayıcısı App 2.0’ı kullanmak için yeni bir bağlantı oluşturmanız gerekir.
Yeni bir bağlantı oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1Veri Al penceresinden SAP Business Warehouse Uygulama Sunucusu veya SAP Business Warehouse İleti Sunucusu’nu seçin.

2– Uygulamanın seçilmesine olanak tanıyan yeni bağlantı iletişim kutusu açılır.
Aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi Uygulama 2.0 seçildiğinde Yürütme modu, Toplu iş boyutu ve Özellik yapılarını etkinleştir Uygulama 2.0 için yeni seçenekler seçenekleri etkin hale gelir.

microsoft-power-bi-sap-bussiness-warehouse-connect-info-login-ex-1

3- Tamam’ı seçtikten sonra Gezgin deneyimi, sürüm 1.0 SAP BW Bağlayıcısına ilişkin önceki bölümde açıklanan deneyimle aynıdır.

Uygulama 2.0 aşağıdaki seçenekleri destekler:

1- Execution Mode: Sunucu üzerinde sorgu yürütmek için kullanılan MDX arabirimini belirtir. Geçerli seçenekler aşağıdaki gibidir:
a. SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXml
b. SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXmlGzip
c. SapBusinessWarehouseExecutionMode.DataStream

Bu seçenek için varsayılan değer SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXmlGzip şeklindedir.
SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXmlGzip değerinin kullanılması, büyük veri kümeleri için yüksek gecikme süresi yaşandığında performansı artırabilir.

2- Batch Size: Bir MDX deyimi yürütülürken aynı anda alınacak en fazla satır sayısını belirtir. Az sayıda satır, büyük bir veri kümesi alınırken sunucuya daha fazla çağrı gönderilmesine neden olur. Çok sayıda satır,
performansını artırabilir ancak SAP BW sunucusunda bellek sorunlarına neden olabilir. Varsayılan değer 50.000 satırdır.

3- Enable Structures: Özellik yapılarının tanınıp tanınmadığını belirten mantıksal değer. Bu seçenek için varsayılan değer false şeklindedir.
Seçime uygun olan nesnelerin listesini etkiler. Yerel sorgu modunda
desteklenmez.

Scale Measures seçeneği bu uygulamada kullanım dışı bırakılmıştır. Şu anda davranış, her zaman ölçeklendirilmemiş değerleri gösteren
Scale Measures = False ayarı ile aynıdır.

Uygulama 2.0 için diğer iyileştirmeler;
Aşağıdaki madde işaretli listede yeni uygulama ile birlikte gelen ek iyileştirmelerden bazıları açıklanmaktadır:

1-Performans iyileştirmesi
2-Birkaç milyon veri satırı alma ve toplu iş boyutu parametresi ile ince ayar yapma olanağı.
3-Yürütme modları arasında geçiş yapma olanağı.
4-Sıkıştırılmış mod desteği. Özellikle yüksek gecikme süreli bağlantılar veya büyük veri kümeleri için yararlıdır.
5-Tarih değişkenlerinin daha iyi algılanması
6-[Deneysel] Metin değerleri yerine, sırasıyla tarih ve saat olarak Kullanıma Sunma Tarihi (ABAP türü DATS) ve
Saat (ABAP türü TIMS) boyutları.
7-Daha iyi özel durum işleme. BAPI çağrılarında oluşan hatalar şimdi yüzeye çıkarılmıştır.
8-BasXml ve BasXmlGzip modlarında sütun katlama. Örneğin, oluşturulan MDX sorgusu 40 sütun alırken geçerli
seçim için yalnızca 10 sütun gerekliyse, bu istek daha küçük bir veri kümesi almak üzere sunucuya geçirilir.

Var olan raporları Uygulama 2.0 kullanacak şekilde değiştirme;

Var olan raporların Uygulama 2.0 kullanacak şekilde değiştirilmesi yalnızca Import-İçeri Aktarma modunda mümkündür ve aşağıdaki adımların el ile uygulanmasını gerektirir.

  1. Var olan bir raporu açın, şeritten Sorguları Düzenle’yi seçin ve sonra güncelleştirmek istediğiniz SAP Business Warehouse sorgusunu belirleyin.
  2. Sorguya sağ tıklayın ve Gelişmiş Düzenleyici’yi seçin.
  3. Gelişmiş Düzenleyici’de SapBusinessWarehouse.Cubes çağrısını aşağıdaki gibi değiştirin:

Sorgunun halihazırda aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir seçenek kaydı içerip içermediğini belirleyin:

microsoft-power-bi-sap-bussiness-warehouse-query-1

Bu durum geçerliyse, App 2.0 seçeneğini ekleyin ve mevcutsa, aşağıda gösterildiği gibi Scale Measures seçeneğini kaldırın:

microsoft-power-bi-sap-bussiness-warehouse-query-2-1

Sorgu halihazırda bir seçenekler kaydı içermiyorsa eklemeniz yeterlidir. Örneğin, aşağıdakileri içeriyorsa:

microsoft-power-bi-sap-bussiness-warehouse-query-3

Yalnızca şu şekilde değiştirin:

microsoft-power-bi-sap-bussiness-warehouse-query-4

SAP BW Bağlayıcısı Uygulama 2.0’ı SAP BW Bağlayıcısı’nın 1.0 sürümüyle uyumlu hale getirmek için her türlü çaba gösterilmiştir.
Ancak, kullanılmakta olan farklı SAP BW MDX yürütme modları nedeniyle bazı farklılıklar olabilir.
Tutarsızlıkları gidermek için yürütme modları arasında geçiş yapmayı deneyin.

Sorun Giderme

Bu bölümde SAP BW bağlayıcısıyla çalışırken karşılaşabileceğiniz sorunlara (ve çözümlerine) yer verilmiştir.

1– SAP BW sayısal verilerinde ondalık ayırıcı olarak virgül yerine nokta dönüyor. Örneğin 1,000,000 sayısı 1.000.000 olarak döndürülüyor.
SAP BW, ondalık verileri , (virgül) veya . (nokta) ondalık ayırıcısıyla döndürür. SAP BW’nin hangi ondalık ayırıcıyı kullanacağını belirtmek için Power BI Desktop tarafından kullanılan sürücü,
BAPI_USER_GET_DETAIL için bir çağrıda bulunur.
Bu çağrı tarafından döndürülen DEFAULTS adlı yapının DCPFM alanında Decimal Format Notation (Ondalık Ayırıcı Biçimi) bulunur.
Bu parametre aşağıdaki üç değerden birini alır:
‘ ‘ (space) = Decimal point is comma: N.NNN,NN
‘X’ = Decimal point is period: N,NNN.NN
‘Y’ = Decimal point is N NNN NNN,NN

Bu sorunu bildiren müşteriler BAPI_USER_GET_DETAIL çağrısının belirli bir kullanıcı (verilerin hatalı gösterildiği kullanıcı) için başarısız olduğunu ve aşağıdakine benzer bir hata iletisiyle karşılaşıldığını belirlemiştir:

microsoft-power-bi-sap-bussiness-warehouse-query-error

Bu hatayı çözmek için kullanıcıların SAP yöneticilerinden Power BI‘da kullanılan SAP BW kullanıcısına BAPI_USER_GET_DETAIL yürütme iznini vermelerini istemesi gerekmektedir. Ayrıca bu sorun giderme adımının önceki bölümlerinde anlatıldığı üzere kullanıcının gerekli DCPFM değerini alıp almadığının doğrulanmasında da fayda vardır.

2– SAP BEx sorguları için bağlantı için aşağıdaki görüntüde gösterildiği üzere belirli bir özelliği etkinleştirerek Power BI Desktop‘ta BEx sorguları gerçekleştirebilirsiniz:

microsoft-power-bi-sap-bussiness-warehouse-query-bex-1

Yorum yap