logo
tr
en

Power BI’daki Pano Bölmeleri

Dynamic-CRM-and-PowerBI-Original-2-1-1100x697

Power BI’daki Pano Bölmeleri

Adsız-1

 

 Panolar ve pano kutucukları Power BI Desktop’ın değil, Power BI hizmetinin sunduğu özelliklerdir.Pano kutucuklarını Power BI Mobil’de oluşturamaz veya sabitleyemezsiniz ancak görüntüleyip paylaşabilirsiniz.
Ayrıca Power BI Mobil’de, iPhone uygulamanızı kullanarak panonuza resim ekleyebilirsiniz.

 

Pano Kutucukları

 Kutucuklar,verilerinizin panoya sabitlenmiş anlık görüntüleridir.Bir rapor,veri kümesi ve panonun yanı sıra;
Soru-Cevap kutusu, Excel, SQL Server Reporting Services  (SSRS) ve diğer hizmetlerden kutucuk oluşturabilirsiniz.Bu ekran görüntüsünde, bir panoya sabitlenmiş birçok farklı kutucuk gösterilmektedir.
Sabitlemenin yanı sıra, “Kutucuk Ekle” seçeneğini kullanarak doğrudan pano üzerinde ayrı kutucuklar oluşturabilir. Ayrı kutucuklar arasında metin kutuları, resimler,videolar,akış verileri ve web içeriği bulunur.
Power BI’ın yapı taşlarını anlamak için yardıma mı ihtiyacınız var?

Bizimle iletişime geçiniz.

Bkz. Power BI -Temel Kavramlar.

 

NOT: Kutucuğu oluşturmak için kullanılan özgün görselleştirmenin değişmesi halinde kutucuk değişmez.

Örneğin; bir rapordan çizgi grafik sabitler ve ardından çizgi grafiği çubuk grafik olarak değiştirirseniz pano kutucuğunda bir çizgi grafik gösterilmeye devam eder. Veriler yenilenir ancak görselleştirme türü yenilenmez.

 

Kutucukların sabitlenebileceği yerler;

Bir panoya kutucuk eklemenin (sabitlemenin) birçok farklı yolu vardır.Kutucukların sabitlenebileceği yerler:
* Power BI Soru-Cevap
* Herhangi bir rapor
* Başka bir pano
* OneDriveBussines’daki Excel çalışma kitabı
* Excel için Power BI Publisher
* Hızlı Öngörüler
* SSRS

Ayrıca, Kutucuk ekle seçeneği kullanılarak doğrudan pano üzerinde resimler, metin kutuları,videolar,akış verileri ve web içeriği için ayrı kutucuklar oluşturulabilir.

 

add_widgetnew

 

 

Bir Panodaki Kutucuklar ile Etkileşim Kurma

Bir Kutucuğu Taşıma ve Yeniden Boyutlandırma

Görünümünü ve davranışını değiştirmek için bir kutucuğun üzerine gelme verileri ve web içeriği için ayrı kutucuklar oluşturulabilir.
Bir kutucuğu alın ve panonun farklı yerlerinde taşıyın. Kutucuğu yeniden boyutlandırmak için tutamacın üzerine gelin ve tutamacı seçin.

 

1. Üç noktanın görüntülenmesi için kutucuğun üzerine gelin.

 

ellipses_new

 

2. Kutucuk eylem menüsünü açmak için üç nokta simgesini seçin.

 

power-bi-tile-menu

 

Burada yapabilecekleriniz:

*Bu kutucuğu oluşturmak için kullanılan raporu açma
*Bu kutucuğu oluşturmak için kullanılan çalışma sayfasını açma
*Odak modunda görüntüleme
*Kutucukta kullanılan verileri dışarı aktarma
*Başlığı ve alt başlığı düzenleme,köprü ekleme
*Öngörüleri çalıştırma
*Kutucuğu başka bir panoya sabitleme

 

3. Eylem menüsü kapatmak için tuvalde boş bir alan seçin.

 

Bir Kutucuğu Seçme Veya Bir Kutucuğu Tıklama

Bir kutucuğu seçtiğinizde sonraki adım,kutucuğun nasıl oluşturulduğuna ve özel bağlantı içerip içermediğine
göre değişir.Kutucuk özel bir bağlantı içeriyorsa kutucuğu seçtiğinizde söz konusu bağlantıya yönlendirilirsiniz.
Aksi halde,kutucuğu seçtiğinizde,kutucuğu oluşturmak için kullanılan rapora,Excel Online çalışma kitabına,
şirket içi SSRS raporuna veya Soru-Cevap sorusuna yönlendirilirsiniz

 

NOT: Bu, Kutucuk ekle seçeneği kullanılarak doğrudan pano üzerinde oluşturulan video kutucukları için geçerli değildir. Bu şekilde oluşturulmuş bir video kutucuğunun seçilmesi, videonun doğrudan panoda oynatılmasına neden olur.

 

Önemli Noktalar ve Sorun Giderme

*Görselleştirmeyi oluşturmak için kullanılan rapor kaydedilmemiş ise kutucuk seçildiğinde herhangi bir işlem veya eylem  gerçekleşmez.
*Kutucuk Excel Online’daki bir çalışma kitabından oluşturulduysa ve bu çalışma kitabı için en azından Okuma
izinlerine sahip değilseniz kutucuğu seçtiğinizde çalışma kitabı Excel Online’da açılmaz.
*Kutucuk ekle seçeneği kullanılarak doğrudan pano üzerinde oluşturulan kutucuklar için özel bir köprü
oluşturulduysa başlığı,alt başlığı ve/veya kutucuğu seçtiğinizde söz konusu URL açılır. Aksi halde, bir resim,
web kodu veya metin kutusu için doğrudan panoda oluşturulan bu kutucukları seçtiğinizde varsayılan olarak
herhangi bir işlem geçekleşmez.
*SSRS’deki rapor için izniniz yoksa SSRS’den oluşturulmuş bir kutucuğu seçtiğinizde erişiminizin olmadığını
belirten bir sayfa (rsAccessDenied) görüntülenir.
*SSRS sunucusunun bulunduğu ağa erişiminiz yoksa SSRS’den oluşturulmuş bir kutucuğu seçtiğinizde
sunucunun bulunamadığını belirten bir sayfa (HTTP 404) görüntülenir. Raporu görüntülemek için
cihazınızın, rapor sunucusuna ilişkin ağ erişimine sahip olması gerekir.
*Kutucuğu oluşturmak için kullanılan özgün görselleştirmenin değişmesi halinde kutucuk değişmez. Örneğin,
bir rapordan çizgi grafik sabitler ve ardından çizgi grafiği çubuk grafik olarak değiştirirseniz pano
kutucuğunda bir çizgi grafik gösterilmeye devam eder. Veriler yenilenir ancak görselleştirme türü olarak herhangi bir veri yenilenmez.

Yorum yap